Fortrolighedspolitik

1. GENEREL

Vores mål er at alle dem, hvis personoplysninger behandles af Princess Yachts West Sweden AB, Princess Yachts Norway AS, Princess Yachts Denmark ApS eller koncernens øvrige virksomheder (“PYS”, “vi”, “os” eller “vores” “), bør være i stand til at sikre, at den personlige integritet respekteres, og at der gøres en tilstrækkelig indsats for at beskytte de personoplysninger, der gives til os. Med denne privatlivspolitik ønsker vi at beskrive, hvordan vi sikrer, at vores behandling af personoplysninger er baseret på gældende bestemmelser i gældende lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger.

2 PERSONLIGE GARANTIER

PYS er den personligt ansvarlige person for behandlingen af dine personoplysninger, udført af eller på vegne af os, inden for rammerne af vores virksomhed. Aktuel information om, hvordan du kontakter os, er altid tilgængelig på vores hjemmeside.

3 HVILKE PERSONLIGE PERSONER ACCEPTERER VI OM DIG?

Vi behandler både de oplysninger, du giver os, og som vi indsamler fra dig.

3.1 Personlige oplysninger, du giver os

Når du kontakter din organisation, køber varer eller tjenester fra os, kontakter os via telefon, e-mail eller brev, downloader materiale fra vores hjemmeside, deltager i vores arrangementer eller deltager i undersøgelser/undersøgelser, behandler vi de personlige oplysninger, du efterlader til os. Personoplysninger, som du giver os, og som vi behandler, kan for eksempel være dit navn, stilling og/eller afdelingstitel, adresse, mobil- og telefonnummer samt din e-mailadresse.

3.2 Personlige oplysninger, vi indsamler fra dig

Når du besøger vores hjemmeside og downloader materiale, indsamler vi personlige oplysninger om dig. Dette kan være din IP-adresse, hvilke undersider du har besøgt på vores hjemmeside, og hvis du har åbnet vores e-mail/besked.

3.3 Personlige oplysninger om dig, som vi modtager fra andre

Vi kan modtage e-mail og anden korrespondance indeholdende tredjeparts personlige data og behandler derfor sådanne personlige data. Hvis det er nødvendigt, informerer vi dig som tredje part om behandlingen.

4 HVORFOR OG PÅ HVILKE RETSGRUNDLAG TAGER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

4.1 Aftale mellem os og dig eller den organisation, du repræsenterer

Hvis du repræsenterer en individuel virksomhed eller organisation, som vi har et forretningsforhold til, behandler vi de personlige oplysninger, som du har givet os, eller som vi har indsamlet om dig i og for dette forhold. Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger for dig, der repræsenterer en individuel virksomhed, som vi har en forretningsforbindelse med, er, at det er nødvendigt for at opfylde vores aftale med dig eller at skride ind, før vores aftale indgås. Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger for dig, der repræsenterer en organisation, som vi har en forretningsforbindelse med, er en interesse afvejning, dvs. behandlingen er nødvendig for et objekt af vores legitime interesse i at opretholde og opfylde vores forpligtelser i forholdet. Hvis du ikke opgiver dine personlige oplysninger, er vi ikke i stand til at have et forretningsforhold med din organisation og opfylde vores forpligtelser over for organisationen.

4.2 Markedsføring samt opfølgning og udvikling af serviceudbuddet

Vi behandler dit navn, stilling og/eller afdelingstitel, e-mailadresse og oplysninger om den organisation, du repræsenterer for at sende tilbud til din organisation om vores varer og tjenester, samt til opfølgning og udvikling af PYS-servicetilbud. Dataene kan også danne grundlag for markeds- og kundeanalyser. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er, at det er nødvendigt af hensyn til vores legitime interesse i at kunne markedsføre produkter og tjenester, som vi mener, din organisation kan være interesseret i, samt udføre opfølgningsaktiviteter på leverede varer og ydelser. , samt at udvikle vores servicetilbud. Vores interesse i at behandle dine personlige oplysninger for at sende tilbud til dig og udføre opfølgnings- og udviklingsaktiviteter rækker ud over din potentielle interesse i at beskytte din personlige integritet i lyset af de potentielle fordele, som disse tilbud medfører for din organisation.

4.3 Regnskab

Vi vil behandle oplysninger om de transaktioner, der finder sted mellem dig og din individuelle virksomhed eller organisation og os til regnskabsmæssige formål. Vi vil derfor behandle dine personoplysninger såsom dit navn og din e-mailadresse. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er, at det er nødvendigt for, at vi overholder vores juridiske forpligtelser i henhold til bogføringsloven.

5 ANSÆTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Vi kan videregive dine personlige oplysninger til koncernselskaber, partnere og andre tjenesteudbydere for at kunne opfylde vores aftaler med dig og/eller din organisation. Vi kan derfor videregive personoplysninger til virksomheder, der håndterer personoplysninger for Toarps vegne til de ovenfor anførte formål, såsom it-leverandører og andre servicevirksomheder, der håndterer f.eks. fakturering, løn og kundeundersøgelser. Sker det, er PYS persondataansvarlig, og de leverandører, som PYS benytter, er personoplysningsassistenter. Persondatarådgivere er forpligtet til at følge vores instruktioner og er ikke berettiget til at videregive dine personlige oplysninger til andre eller bruge dem til andre formål end dem, der er omfattet af vores instruktioner. Persondatarådgivere er også forpligtet til at træffe visse tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personlige data.

Endelig kan personoplysninger også videregives, hvis det er nødvendigt for at overholde love, regler eller myndighedsbeslutninger og for at varetage PYS juridiske interesser eller for at opdage, forebygge eller være opmærksom på sikkerhedsspørgsmål.

Vi og vores partnere og tjenesteudbydere behandler som regel kun dine personlige oplysninger inden for EU og EØS. Skulle personoplysninger blive behandlet uden for EU og EØS, vil vi tage skridt til at sikre, at persondata fortsat er beskyttet, og også træffe de nødvendige foranstaltninger for lovligt at overføre personoplysninger til lande uden for EU og EEA.

6 HVOR LÆNGE BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER FOR DE FORSKELLIGE MÅL?

Vi behandler kun personoplysninger, så længe der er behov for at opbevare dem for at opfylde de formål, som dataene blev indsendt eller indsamlet til. De samme personoplysninger kan opbevares flere forskellige steder til forskellige formål. Det kan betyde, at en opgave, der fjernes fra et system, fordi den ikke længere er nødvendig til det formål, kan forblive i et andet system til et andet formål, hvor de personlige oplysninger stadig er nødvendige.

Vi behandler dine personoplysninger i den tid, der er nødvendig for, at vi kan opfylde dine underskrevne aftaler med dig eller din organisation.
Vi behandler dine personoplysninger for at sende tilbud til dig om os (markedsføring), så længe vi har en overenskomst med din organisation og et år derefter, eller jo kortere tid du er ansat i organisationen.

Persondata, vi behandler til regnskabsmæssige formål, opbevares i syv år i overensstemmelse med gældende regnskabslovgivning.

Dine personlige oplysninger kan blive gemt i en længere periode end angivet ovenfor, hvis det er nødvendigt for at overholde lovkrav, såsom ansvar eller myndighed.

7 ÆNDRING AF DENNE POLITIK

Denne politik kan blive justeret fra tid til anden og uden forudgående varsel til dig. Den aktuelle privatlivspolitik offentliggøres altid på vores hjemmeside.

8 DINE RETTIGHEDER

Når vi behandler dine personlige oplysninger, har du visse rettigheder ved lov. Bemærk venligst, at udøvelsen af disse rettigheder er underlagt visse krav og betingelser som specificeret i loven (EU-databeskyttelsesforordningen).

8.1 Din ret til information og adgang til dine personlige data

Du har ret til skriftligt at anmode om oplysninger om de personlige oplysninger, vi behandler om dig.

Du har også ret til at bede os om at slette eller begrænse de personlige oplysninger, vi har om dig, og at give dig en kopi af disse personlige data. Din anmodning vil blive sendt til os på vores kontakt oplysninger nedenfor, se punkt 5.

Hvis du ikke har din anmodning, eller din anmodning er urimelig, såsom Hvis du anmoder om udtrækning eller sletning ofte og med korte intervaller, kan vi enten afvise at imødekomme din anmodning eller opkræve et gebyr, der dækker de administrative omkostninger, som din anmodning medfører.

8.2 Din ret til berigtigelse og sletning af dine person oplysninger

Hvis dine personlige oplysninger er forkerte eller ufuldstændige, har du ret til at anmode om, at vi retter eller supplerer sådanne personlige oplysninger.
Du er berettiget til at anmode om sletning af dine personlige data under visse omstændigheder (hvilket er angivet i EU databeskyttelsesforordningen). Forudsat at din anmodning falder ind under nogen af disse omstændigheder, sletter vi dine oplysninger.

8.3 Din ret til at gøre indsigelse mod direkte markedsføring

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod dine personlige oplysninger til direkte markedsføring eller profilering til sådanne formål. Hvis du ikke ønsker, at vi skal behandle dine personlige oplysninger til dette formål, bedes du informere os ved at kontakte os på vores kontakt oplysninger nedenfor, se punkt 9. Vi stopper derefter behandlingen af dine personlige oplysninger til dette formål.

8.4 Din ret til at kræve en begrænsning

Under visse betingelser specificeret i EU’s databeskyttelsesforordning er du berettiget til at kræve, at behandlingen begrænses. Hvis du har denne ret, vil sådanne personlige data, undtagen til opbevaring, udelukkende blive behandlet med dit samtykke eller for at fastslå, håndhæve eller forsvare juridiske krav eller for at beskytte enhver anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af årsager, der er vigtige offentlige interesser.

8.5 Din ret til dataportabilitet

Du er berettiget til at få de personlige data om dig, og at du har givet os i et struktureret, udbredt og maskinlæsbart format og er berettiget til at overføre disse oplysninger til en anden personligt ansvarlig person, som det er teknisk muligt.

8.6 Din ret til at indgive en klage

Hvis du er utilfreds med, hvordan vi behandlede dine personoplysninger, bedes du kontakte os, se vores kontakt oplysninger i afsnit 9.

9 kontakt os

Du kan kontakte os på følgende måde:
– på e-mail: info@princessyachtsscandinavia.com
– på telefon: +46 (0) 304 390 90
– via brev: Princess Yachts West Sweden / Norge / Danmark, Vindön 434, 473 91 HENAN, Sverige

skriv dig op til vores nyhedsbreve